-15% vanaf 100€ Code: PHOTO15 ⚡️ -20% vanaf 200€ Code: PHOTO20 - Einde in
CATEGORIEËN
COLLECTIES
BEST SELLERSNieuweEdition ONEACCESSOIRES

Verklaring inzake gegevensbescherming

De gegevensbeheerder is:

ARTPHOTOLIMITED

Nicolas LAURET

NOW BORDEAUX - Hangar 15 quai des Chartrons

33 300 Bordeaux

Frankrijk

customer.service@artphotolimited.com.


Wij danken u voor uw interesse in onze online shop. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u in detail over de verwerking van uw gegevens.

1. Toegang tot gegevens en hosting

U kunt onze webpagina's bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Elke keer dat een webpagina wordt bezocht, slaat de webserver alleen en automatisch een serverlogbestand op dat bijvoorbeeld de naam van het gevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en het tijdstip van het bezoek, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de verzoekende provider (toegangsgegevens) bevat, en welke documenten het bezoek documenteert

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend gebruikt om de goede werking van de website te garanderen en om ons aanbod van producten en diensten te verbeteren. In overeenstemming met art. 6, § 1, f) AVG dient dit om onze legitieme belangen bij de juiste voorstelling van ons aanbod, die bij de afweging van de respectievelijke belangen van de partijen prevaleren, veilig te stellen. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk binnen zeven dagen na afloop van uw bezoek aan de site verwijderd.

Hostingdiensten door een derde partij

In het kader van de verwerking namens ons verzorgt een derde partij de hosting en weergave van de website. Alle gegevens die worden verzameld in verband met het gebruik van deze website of in de daarvoor bestemde formulieren in de online shop worden op de hieronder beschreven servers verwerkt. De verwerking op andere servers vindt alleen plaats binnen het kader dat in deze tekst wordt uitgelegd. Deze dienstverlener is gevestigd in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

2. Verzameling en gebruik van gegevens met het oog op de uitvoering van het contract, het contact en het openen van een klantenrekening

Wij verzamelen persoonlijke gegevens wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt in het kader van uw bestelling of wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we deze gegevens in dit geval absoluut nodig hebben om het contract uit te voeren of uw contactaanvraag te verwerken. Het is voor u niet mogelijk om uw bestelling af te ronden en/of contact met ons op te nemen zonder ons deze informatie te verstrekken. Welke gegevens worden verzameld, kunt u terugvinden op de respectievelijke gegevensinvoerformulieren. In overeenstemming met art. 6, § 1, b) AVG gebruiken wij de gegevens die u ons verstrekt om de overeenkomst uit te voeren en uw verzoeken te verwerken. Als u besluit een klantenrekening te openen en ons uw toestemming geeft in overeenstemming met Art. 6, § 1, a) AVG, zullen wij uw gegevens ook gebruiken om deze rekening te openen. Na de volledige uitvoering van het contract of de verwijdering van uw klantaccount beperken wij de verdere verwerking van uw gegevens en verwijderen wij uw gegevens na het verstrijken van de wettelijk voorgeschreven fiscale en commerciële bewaartermijnen, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met een verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden op een uitgebreider gebruik van de gegevens, wat wettelijk is toegestaan en waarvan wij u hier op de hoogte stellen. Het verwijderen van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het hieronder aangegeven adres of via een functie die hiervoor is voorzien in de klantaccount.

3. Gegevensoverdracht

Om de overeenkomst conform art. 6, § 1, b) AVG uit te voeren, geven wij uw gegevens door aan de transporteur die verantwoordelijk is voor de levering, voor zover dit nodig is voor de levering van de bestelde goederen. Afhankelijk van de betalingsdienstaanbieder die u bij het plaatsen van uw bestelling selecteert, sturen wij de verzamelde betalingsgegevens door naar de kredietinstelling die gemachtigd is om betalingen te verwerken en naar de betalingsdienstaanbieders die door ons gemachtigd zijn om betalingen te verwerken, of naar de geselecteerde betalingsdienst. De geselecteerde betaaldienstverleners verzamelen deze gegevens deels zelf, mits u bij hen een account aanmaakt. In dit geval moet u met uw toegangsgegevens inloggen op uw account die u tijdens het bestelproces bij de betalingsdienstaanbieder hebt aangemaakt. In dit verband is de verklaring inzake gegevensbescherming van de betrokken betalingsdienstaanbieder van toepassing.

Hetzelfde geldt voor de overdracht van gegevens aan onze fabrikanten of groothandelaren, in gevallen waarin zij de verzending voor ons overnemen (dropshipping)

Gegevensoverdracht naar vervoersdienstverleners

Voor zover u ons tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, en in overeenstemming met art. 6, § 1, a) van de AVG, zullen wij uw e-mailadres en telefoonnummer aan de geselecteerde transporteur doorgeven ter ondersteuning van uw bestelling, zodat deze vóór de levering contact met u kan opnemen om deze levering aan te kondigen en te organiseren.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar het onderstaande adres of rechtstreeks naar de vervoerder op het onderstaande adres. Na een dergelijke intrekking van de toestemming zullen wij de voor dit doel aangegeven gegevens verwijderen, voor zover u niet uitdrukkelijk hebt ingestemd met een verder gebruik van uw gegevens of indien wij ons het recht voorbehouden om de gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarvan wij u in deze verklaring op de hoogte stellen.

 • Colissimo
 • 9 rue du Colonel Pierre Avia
 • 75015
 • Parijs
 • DHL
 • Deutsche Post AG, Corporate Center - 524
 • 53250
 • Bonn
 • TNT / FedEx
 • Taurusavenue 111
 • 2132 LS
 • Hoofddorp, The Netherlands
 • DPD
 • CP C703, 9 rue du Colonel Pierre Avia
 • 75015
 • Paris, France

4. Nieuwsbrief per e-mail en per post

E-mail reclame met abonnement op de nieuwsbrief

Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij de daarvoor benodigde of door u afzonderlijk verstrekte informatie om u op basis van uw toestemming conform art. 6, § 1, a) AVG regelmatig onze nieuwsbrief per e-mail te sturen.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar het onderstaande adres of via een link in de nieuwsbrief. Nadat u zich heeft afgemeld, zullen wij uw e-mailadres verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of tenzij wij ons het recht voorbehouden om de gegevens uitgebreider te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarvan wij u in deze verklaring op de hoogte stellen

De nieuwsbrief wordt verstuurd in het kader van een verwerking die voor ons wordt uitgevoerd door een dienstverlener naar wie wij uw e-mailadres voor dit doel doorsturen.

Deze dienstverlener is gevestigd in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

Postadvertenties en uw recht om bezwaar te maken

Bovendien behouden wij ons het recht voor om, mits u geen bezwaar heeft gemaakt, uw voor- en achternaam en uw postadres te gebruiken voor onze eigen reclamedoeleinden, bijvoorbeeld om u interessante aanbiedingen en informatie over onze producten per post te sturen. Dit dient om onze legitieme belangen in een reclamecommunicatie met onze klanten te beschermen, die voorrang hebben bij het afwegen van de respectievelijke belangen van de partijen in overeenstemming met artikel 6, § 1, f) AVG.

5. Integratie van de Trusted Shops Trustbadge

De Trusted Shops Trustbadge is in deze site geïntegreerd om ons Trusted Shops Trustbadge-keurmerk en eventuele meningen te tonen en om de Trusted Shops diensten aan te bieden aan kopers nadat een bestelling is geplaatst.

Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij een optimale marketing van ons aanbod, die prevaleren bij de afweging van de respectieve belangen van de partijen in overeenstemming met artikel 6, § 1, f) AVG. Het Trustbadge en de diensten die het aanbiedt, worden aangeboden door Trusted Shops GmbH, Subbelrather Straße 15C, 50823 Keulen, Duitsland.

De Trustbadge wordt geleverd door een CDN (Content-Delivery-Network) provider als onderdeel van een personal data outsourcing contract. Trusted Shops GmbH maakt ook gebruik van Amerikaanse dienstverleners. Er wordt gezorgd voor een adequaat niveau van gegevensbescherming. Meer informatie over gegevensbescherming vindt u bij Trusted Shops GmbH hier.

Wanneer de Trustbadge verschijnt, slaat de webserver automatisch een serverlogbestand op dat ook uw IP-adres, de datum en tijd van de weergave, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (logboekgegevens) bevat en dat de weergave documenteert. Individuele logboekgegevens worden opgeslagen in een veiligheidsdatabase voor veiligheidsanalyses. Logbestanden worden uiterlijk 90 dagen na de aanmaak ervan automatisch verwijderd.

Verdere persoonlijke gegevens worden alleen aan Trusted Shops doorgegeven als u daarvoor toestemming heeft gegeven, als u besluit om Trusted Shops producten te gebruiken na het afsluiten van een bestelling of als u zich al heeft geregistreerd om ze te gebruiken. In dit geval is de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops gezaghebbend. Hiervoor vindt een automatische verzameling van persoonsgegevens plaats op basis van de bestelgegevens. Als u al geregistreerd bent als koper voor een product wordt het gebruik automatisch gecontroleerd met behulp van een neutrale instelling, het e-mailadres wordt gehasht door de eenrichtingscodeerfunctie. Het e-mailadres wordt omgezet naar deze hashwaarde, die niet gedecodeerd kan worden voor Trusted Shops, voordat het wordt verzonden. Na controle van een overeenkomst wordt de parameter automatisch gewist.

Dit is noodzakelijk voor het realiseren van onze rechtmatige belangen, evenals die van de online shop, voor het verlenen van de garantie en de transactionele adviesdiensten, beide met betrekking tot de concrete bestelling in overeenstemming met Art. 6 §1 f) AVG. Meer informatie, waaronder informatie over het recht van bezwaar, is te vinden in de verklaring van Trusted Shops over gegevensbescherming hierboven, die ook gekoppeld is aan het Trustbadge.

6. Cookies en webanalyse

Om het bezoek aan onze site aantrekkelijk te maken en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, om geschikte producten te tonen of om marktonderzoek uit te voeren, maken we op verschillende pagina's gebruik van cookies. Dit dient om onze legitieme belangen te waarborgen in een optimale presentatie van ons aanbod, die voorrang heeft bij de afweging van de respectievelijke belangen van de partijen in overeenstemming met artikel 6, § 1, f) AVG. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch worden opgeslagen op uw terminal. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie verwijderd, d.w.z. nadat u uw browser heeft gesloten (sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan en stellen ons in staat uw browser bij een volgend bezoek te herkennen (permanente cookies). U kunt zien hoe lang ze zijn opgeslagen in het overzicht in de cookie-instellingen van uw browser. U kunt uw browser configureren om u te informeren over het gebruik van cookies en te beslissen of u ze accepteert of dat u ze in individuele gevallen of in het algemeen niet accepteert. Elke browser verschilt in de manier waarop hij met de cookie-instellingen omgaat. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U vindt het onder de volgende links:

Weigering om cookies te accepteren kan de functionaliteit van onze website beperken

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse

Voor zover u toestemming heeft gegeven in overeenstemming met art. 6, § 1, a) AVG, maakt deze website gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyses. Deze webanalyseservice wordt geleverd door Google Ireland Limited, een vennootschap naar Iers recht met het hoofdkantoor in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.fr). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van methoden die het mogelijk maken om uw gebruik van de website te analyseren (bijv. cookies). De door de cookie automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Door het activeren van IP-anonimisering op deze website zal het IP-adres worden afgekort voordat het wordt verzonden binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere staten die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd, waar het wordt afgekort. Het door uw browser in het kader van Google Analytics doorgegeven geanonimiseerde IP-adres wordt in de regel niet aan andere gegevens van Google gekoppeld. Zodra het doel van het gebruik is opgehouden te bestaan en ons gebruik van Google Analytics is beëindigd, zullen de in dit kader verzamelde gegevens worden verwijderd.

Het is mogelijk dat informatie wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten. Het Amerikaanse bedrijf Google LLC is gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een actueel certificaat kan op dit adres worden ingezien. De Europese Commissie heeft vastgesteld dat de overeenkomst met de VS een adequaat niveau van gegevensbescherming biedt voor bedrijven die zijn gecertificeerd in het kader van het Data Protection Shield.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, met werking voor de toekomst, door het downloaden en installeren van de beschikbare browser plugin <a href = "https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr">here.</a> Zo worden de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) niet door Google verzameld en verwerkt.

Als alternatief voor de browser plugin kunt u klikken op deze link om toekomstige verzameling door Google Analytics op deze site te voorkomen. Hiervoor wordt een uitschrijvingscookie op uw computer geplaatst. Als u uw cookies verwijdert, wordt u opnieuw gevraagd om uw toestemming te geven.

7. Reclame via marketingnetwerken

Google Ads Remarketing

Via Google Ads promoten we deze website in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. Voor zover u toestemming heeft gegeven, maakt deze website, in overeenstemming met art. 6, § 1, a) AVG, gebruik van het Google Remarketing cookie, dat bij uw bezoek aan onze website wordt opgeslagen en dat automatisch op interesse gebaseerde reclame aanbiedt door middel van een pseudonieme cookie-identificatie en analyse van de bezochte pagina's. Zodra het doel van het gebruik is beëindigd en ons gebruik van Google Ads Remarketing is beëindigd, worden de in dit kader verzamelde gegevens gewist.

Verdere verwerking van de gegevens gebeurt alleen als u met Google hebt afgesproken dat uw web- en applicatiebrowsgeschiedenis door Google aan uw Google-account wordt gekoppeld en dat de informatie in uw Google-account wordt gebruikt om de advertenties die u op het web ziet, aan te passen. Wanneer u tijdens uw bezoek aan onze website bij Google bent ingelogd, gebruikt Google uw gegevens samen met de gegevens van Google Analytics voor het maken en definiëren van doelgroeplijsten voor remarketing op alle apparaten. Voor dit doel zal Google uw persoonlijke informatie tijdelijk combineren met Google Analytics-gegevens om doelgroepen te creëren.

Google Ads Remarketing wordt aangeboden door Google Ireland Limited, een vennootschap naar Iers recht met het hoofdkantoor in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Informatie kan worden verzonden naar en opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten. Het Amerikaanse bedrijf Google LLC is gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een actueel certificaat is te vinden op dit adres. De Europese Commissie heeft in het kader van deze overeenkomst met de VS een adequaat niveau van gegevensbescherming geconstateerd voor bedrijven die gecertificeerd zijn onder het Data Protection Shield.

U kunt uw toestemming voor de toekomst te allen tijde intrekken door de Remarketingcookie via de deze link. Daarnaast kunt u zich bij Digital Advertising Alliance informeren over de installatie van cookies en indien gewenst u instellingen aanpassen.

Google Maps

Deze site maakt gebruik van Google Maps voor de visuele weergave van geografische informatie. Google Maps is een dienst van Google Ireland Limited, een vennootschap naar Iers recht met de hoofdzetel gevestigd in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.fr). Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen, die prevaleren in het kader van een belangenafweging, een optimale presentatie van ons aanbod en een gemakkelijke toegang tot onze sites, in overeenstemming met artikel 6, § 1, f) AVG. Bij het gebruik van Google Maps verzendt of verwerkt Google gegevens over het gebruik van de functies van Google Maps door de bezoekers van de website, waartoe met name het IP-adres en de locatiegegevens van de bezoeker kunnen behoren. Wij hebben geen invloed op deze gegevensverwerking.

Het is mogelijk dat informatie wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten. Het Amerikaanse bedrijf Google LLC is gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een actueel certificaat is te vinden op op dit adres. De Europese Commissie heeft in het kader van deze overeenkomst met de VS een adequaat niveau van gegevensbescherming geconstateerd voor bedrijven die gecertificeerd zijn onder het Data Protection Shield.

Om de Google Maps service uit te schakelen en zo de overdracht van gegevens naar Google te voorkomen, moet u JavaScript in uw browser uitschakelen. In dit geval kan Google Maps niet of slechts beperkt worden gebruikt.

Meer informatie over de gegevensverwerking van Google vindt u in Google Privacy Policy. Google Maps Terms of Service bevatten gedetailleerde informatie over de kaartdienst.

De verwerking van de gegevens gebeurt op basis van een overeenkomst tussen de gezamenlijke verantwoordelijken voor de verwerking overeenkomstig art. 26 AVG, die u hier kunt raadplegen .

8. Sociale media

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de leveranciers, de contactgegevens, alsmede uw rechten en de mogelijkheden om instellingen ter bescherming van uw privacy in te stellen, vindt u in de gegevensbeschermingsverklaringen van de leveranciers:

Onze online aanwezigheid op Facebook, Instagram

Onze aanwezigheid op sociale netwerken en sociale platformen dient om actief te communiceren met onze klanten en prospects. Wij informeren hen over onze producten en actuele aanbiedingen.

Wanneer u onze websites in sociale media bezoekt, kunnen uw gegevens automatisch worden verzameld en opgeslagen voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Uit deze gegevens worden gebruiksprofielen gemaakt met behulp van pseudoniemen. Deze profielen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om advertenties te plaatsen die waarschijnlijk overeenkomen met uw interesses binnen en buiten de sociale platforms

Hiervoor worden over het algemeen cookies op uw terminal geplaatst. Het gedrag van de bezoekers en de interesses van de gebruikers worden in deze cookies opgeslagen. Dit dient, in overeenstemming met art. 6, § 1, f) AVG, om onze legitieme belangen, die in het kader van een belangenafweging, een optimale presentatie van ons aanbod en een effectieve communicatie met klanten en prospects prevaleren, veilig te stellen. Indien de exploitant van het betreffende sociale platform uw toestemming vraagt voor gegevensverwerking, bijvoorbeeld door middel van een selectievakje, is de wettelijke basis voor gegevensverwerking artikel 6, § 1, a) AVG

Indien de bovengenoemde sociale platforms hun hoofdkantoor in de Verenigde Staten hebben, geldt het volgende: De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbeschikking voor de Verenigde Staten vastgesteld. Dit gaat terug naar het EU-VS Privacy Shield. Een actueel certificaat van het betreffende bedrijf is te vinden op dit adres .

U vindt gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van gegevens door de aanbieders op hun pagina's, evenals contactmogelijkheden en uw rechten en instellingen voor de bescherming van uw privacy, in het bijzonder de mogelijkheden om u af te melden, op de hieronder gelinkte informatiepagina's betreft gegevensbescherming van de aanbieders. Mocht u toch hulp nodig hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

Facebook: www.facebook.com/about/privacy De gegevensverwerking gebeurt op basis van een overeenkomst tussen de gezamenlijke verantwoordelijken voor de verwerking in overeenstemming met art. 26 AVG, die hier kan worden geraadpleegd.

Meer informatie over de verwerking van gegevens in verband met een bezoek aan een Facebook-fanpagina (informatie over de gegevens van de paginastatistieken) vindt u hier.

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Opt-out mogelijkheden :

Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

9. Uitnodigingen voor het versturen van een bericht per e-mail

Uitnodiging tot het geven van uw mening door Trusted Shops

Voor zover u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling conform art. 6, § 1, a) AVG uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, sturen wij uw e-mailadres door naar Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Keulen, Duitsland (https://www.trustedshops.fr) om u een uitnodiging te sturen voor het uitbrengen van een advies. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar het onderstaande adres of rechtstreeks naar Trusted Shops

10. Contactmogelijkheden en uw rechten

Als persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:

 • Op grond van artikel 15 van de AVG heeft u recht op toegang tot de persoonsgegevens die wij over u verwerken
 • In overeenstemming met artikel 16 van de AVG heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die onjuist zijn zo snel mogelijk te corrigeren. U heeft ook het recht om te verzoeken dat deze gegevens worden ingevuld
 • Op grond van artikel 17 van de AVG heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen voor zover de verwerking niet noodzakelijk is voor
  • de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie ;
  • het nakomen van een wettelijke verplichting;
  • een reden van openbaar beleid;
  • de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van wettelijke rechten.
 • Op grond van artikel 18 van de AVG heeft u het recht om de verwerking te beperken in gevallen waarin :
  • U betwist de juistheid van de gegevens;
  • De verwerking van de gegevens is onwettig, maar u maakt bezwaar tegen de verwijdering ervan;
  • We hebben uw gegevens niet meer nodig, maar ze zijn wel nodig voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van uw rechten in de rechtbank;
  • u heeft uw recht op bezwaar tegen de verwerking van de gegevens op grond van artikel 21 van de DPMR doen gelden.
 • Op grond van artikel 20 van de AVG heeft u het recht om uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en duidelijk leesbaar formaat te ontvangen en om de overdracht van deze gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking te verzoeken.
 • Op grond van artikel 77 van de AVG heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u dit doen door contact op te nemen met de toezichthoudende instantie van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of ons hoofdkantoor.

Als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, of als u vragen heeft, correcties, beperkingen of het verwijderen van gegevens, of als u uw toestemming wilt intrekken of bezwaar wilt maken tegen een bepaald gebruik van de gegevens, neem dan direct contact met ons op via de contactgegevens die in het impressum staan vermeld.

Bovendien hebt u het recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in Frankrijk: Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 - Telefoon: 01 53 73 22 22

Recht van oppositie

Voor zover wij persoonlijke gegevens verwerken zoals hierboven uitgelegd om onze rechtmatige belangen te waarborgen die prevaleren bij de afweging van de respectieve belangen van de partijen, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking met effect voor de toekomst. Indien de verwerking wordt uitgevoerd voor direct marketing doeleinden, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als de verwerking voor andere doeleinden wordt uitgevoerd, heeft u alleen het recht om bezwaar te maken op grond van uw specifieke situatie.

Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw recht om bezwaar te maken, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij legitieme en dwingende redenen voor een dergelijke verwerking kunnen rechtvaardigen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking betrekking heeft op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten.

Dit geldt niet als de verwerking wordt uitgevoerd voor directe marketingdoeleinden. Wij zullen uw persoonlijke gegevens dan niet meer verwerken voor dit doel.