Profiteer van onze aanbiedingen op Classic, Medium en Large formaten - Einde in
CATEGORIEËN
COLLECTIES
BEST SELLERSNieuweEdition ONEACCESSOIRES

Wettelijke bepalingen

Alle elementen (codes, afbeeldingen en teksten) die op deze site worden gebruikt zijn eigendom van ARTPHOTOLIMITED, met uitzondering van de foto's die het exclusieve eigendom van de auteurs blijven.

Deze website wordt beschermd door de Franse wetgeving inzake intellectuele eigendom. Het is ten strengste verboden om het in welke vorm dan ook, in zijn vorm of inhoud, geheel of gedeeltelijk, en op welke media dan ook te reproduceren zonder de schriftelijke toestemming van de auteur. In overeenstemming met de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de verwerking van gegevens, bestanden, vrijheden en de geautomatiseerde verwerking van nominatieve informatie, is deze site bij de CNIL gedeclareerd onder het nummer 1965905v0.

Wij informeren u dat ARTPHOTOLIMITED elke website die de verplichte vermeldingen specificeert, of enige andere ondersteuning toestaat om ARTPHOTOLIMITED te citeren en een hypertekstlink op te zetten die naar de startpagina verwijst:https://www.artphotolimited.com.

Elke link naar een andere pagina van de site vereist uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming. Elk verzoek om toestemming moet per e-mail naar het volgende adres worden gestuurd:nicolas@artphotolimited.com.

Gebruik van informatie

Als u ons, via het op de site toegankelijke formulier, persoonlijke informatie verstrekt, blijven deze gegevens binnen ARTPHOTOLIMITED vertrouwelijk.

Bovendien hebt u, in overeenstemming met de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de verwerking van gegevens, databestanden, vrijheden en geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen.

Als u van dit recht gebruik wilt maken, stuurt u gewoon een verzoek per e-mail naar het volgende adres:customer.service@artphotolimited.com.

Gegevensbeveiliging is een van onze grootste zorgen. Hoewel we alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw persoonlijke informatie niet volledig garanderen op het moment dat u deze aan ons doorgeeft.

Overeenkomstig artikel 14, lid 1, van de Europese Verordening nr. 524/2013 van 21 mei 2013 betreffende het Europees erfgoedlabel biedt de Europese Commissie de consumenten een online platform voor geschillenbeslechting dat op dit adres beschikbaar is: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Aanvaarding van de voorwaarden

Door gebruik te maken van deze site geeft u aan dat u akkoord gaat met de genoemde voorwaarden. Anders kunt u deze site niet gebruiken. Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, te allen tijde items te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen van deze pagina.

Uitgeverij:

ARTPHOTOLIMITED

SAS met een kapitaal van € 66.878

Hoofdkantoor: NOW BORDEAUX - Hangar 15 quai des Chartrons 33 300 Bordeaux. 820 179 687 RCS BORDEAUX

Om ons te contacteren: +33 (0)1 85 85 10 42 /customer.service@artphotolimited.com

Directeur van de publicatie: de heer Nicolas LAURET


Hosting:

OVH

2 rue Kellermann BP 80157 59053 ROUBAIX Cedex 1

+33 (0)8 203 203 63 / support@ovh.com


Ontwerp & ontwikkeling van de website:

ArtPhotoLimited

Hoofdkantoor: NOW BORDEAUX - Hangar 15 quai des Chartrons 33 300 Bordeaux. SAS met een kapitaal van 66 878€. RCS BORDEAUX 820 179 687. APE

8299E Intra-BTW : EN 19 820 17 96 87