-20% korting vanaf 100€ met code FEBY20 - Einde in :
CATEGORIEËN
COLLECTIES
BEST SELLERSNieuweEdition ONEACCESSOIRES

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract zonder opgave van redenen binnen 30 dagen te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde partij die niet de vervoerder is, het laatste voorwerp fysiek in bezit neemt.

Uitoefening van het herroepingsrecht

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons in kennis stellen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld per post, fax of e-mail) per post op het adres: Artphotolimited NOW BORDEAUX - Hangar 15 quai des Chartrons 33 300 Bordeaux France, per telefoon op +33 (0)1 85 85 10 42 of per e-mail aan het adres: customer.service@artphotolimited.com. U kunt gebruik maken van het volgende model herroepingsformulier, maar dit is niet verplicht.

Terugtrekkingsformulier
Attentie:
- Ik stel u hierbij op de hoogte van mijn terugtrekking uit het contract voor de verkoop van:
...............................................................................................................................
- Besteld op ......................... / Ontvangen op ......................... (*)
- Naam van de consument
- Consumentenadres
- Handtekening van de consument
- Datum
(*) Indien van toepassing.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u uw mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken. U dient de goederen zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 30 dagen nadat u uw besluit tot opzegging van dit contract heeft medegedeeld, terug te sturen of te retourneren naar Artphotolimited NOW BORDEAUX - Hangar 15 quai des Chartrons 33 300 Bordeaux France. Deze termijn wordt geacht te zijn gerespecteerd als u de goederen terugstuurt voor het verstrijken van de termijn van 30 dagen. De directe kosten voor het terugsturen van de goederen zijn voor uw rekening.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Als u zich terugtrekt uit deze Overeenkomst, zullen wij alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van eventuele extra kosten die voortvloeien uit uw keuze, indien van toepassing, voor een andere leveringsmethode dan de goedkopere standaardmethode die door ons wordt aangeboden), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop wij op de hoogte worden gesteld van uw beslissing om zich terug te trekken uit deze Overeenkomst. Wij zullen de terugbetaling doen met behulp van dezelfde betaalmethode die u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk instemt met een andere methode, in welk geval er geen kosten voor u zullen zijn. We kunnen de terugbetaling uitstellen totdat we de goederen hebben ontvangen of totdat u het bewijs van verzending van de goederen hebt geleverd.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u uw mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken. De directe kosten voor het retourneren van de goederen zijn voor uw rekening.

Gevolgen van het herroepingsrecht

U moet de goederen zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 30 dagen nadat u uw besluit tot terugtrekking uit dit contract heeft medegedeeld, terugsturen of terugsturen naar Artphotolimited NOW BORDEAUX - Hangar 15 quai des Chartrons 33 300 Bordeaux France. Deze termijn wordt geacht te zijn gerespecteerd als u de goederen terugstuurt voor het verstrijken van de termijn van 30 dagen. De foto en de lijst moeten in dezelfde staat zijn als waarin u ze heeft ontvangen.

Als u zich terugtrekt uit deze Overeenkomst, zullen wij alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van eventuele extra kosten die voortvloeien uit uw keuze, indien van toepassing, voor een andere leveringsmethode dan de goedkopere standaardmethode die door ons wordt aangeboden), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop wij op de hoogte worden gesteld van uw beslissing om zich terug te trekken uit deze Overeenkomst.

Wij zullen een terugbetaling doen met behulp van dezelfde betaalmethode die u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk instemt met een andere methode, in welk geval er geen kosten voor u zijn.

We kunnen de terugbetaling uitstellen totdat we de goederen hebben ontvangen of totdat u het bewijs van verzending van de goederen hebt geleverd.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan die welke nodig is om de aard, de kenmerken en de goede werking van de goederen vast te stellen.