rémi RANGUIN

Photographs

Konstnärsförfattare, examen från EFET-skolan. Jag arbetade i många år i tertiärsektorn innan jag helt ändrade min bana för att skämma bort min passion. Jag har en speciell attraktion för grafisk konst, fotografi är för mig ett utrymme av frihet, kreativitet. När det gäller mitt arbete försöker jag ge mina bilder en bildlig, grafisk sida. Jag gillar att börja från ett fotografi och hitta mig själv 'någon annanstans', i en färgad, strukturerad, förändrad någon annanstans ... där jag ger fri fantasi åt min fantasi. Konstnärerna jag älskar och som inspirerar mig: Tony Soulié, Enki Bilal, Philip-Lorca diCorcia, David Hockney ... bland många andra!