LIFE Archives

Photographs

"LIFE Picture Collection är en visuell krönika från 1900-talet och ett av de viktigaste fotografiska arkiven i USA. Från 1936 till 2000 gjorde tidningen LIFE mer än 10 miljoner fotografier genom 120 000 rapporter. På sin topp var tidningen LIFE oöverträffad bilder och rapportering lästes av 1 av 3 amerikaner." - LIFE Picture Collection Inc.