La DH/Les Sports+

Photographs

IPM är en belgisk pressgrupp som samlar flera tidningar inklusive: "La Libre Belgique and the last hour / Les Sports +" Dessa två väldigt olika dagstidningar täcker nationella och internationella nyheter genom alla sociala aspekter som omger oss. Varje tidning har sina särdrag, La Libre är mer fokuserad på analysen av politiska, ekonomiska och samhällsfrågor i världen, medan Last Hour / Les Sports + är en mer populär och händelsedriven tidning.