Jean Louis PARBOT

Photographs

Jag arbetade i nästan trettio i presspressens nyhetsmagasin. Utbildad i digital teknik, fotograf sedan alltid, jag gillar att titta på mångfalden i världen och de som bor i den, mångfald inom mångfald. En fotograf är självisk, voyeuristisk och ensam, men han är också en underlättare av ljus. Fotokonsten är först och främst ljuskonsten i alla dess former. Om fotografen är jublande med sitt ensamma nöje, kan han bara verkligen existera och bli fotograf genom andras ögon. Jag kan bara kännas igen som fotograf av de som tittar på mina fotografier. Den andra får mig att existera. Varje fotografi är en historia och det finns lika många fotografiska berättelser som det finns litterära former, från romaner till barnberättelser, från noveller till Alexandrian dikter, från journalistiska artiklar till spel ... Det finns ett oändligt antal berättande lägen i fotografering.