Corriere della Sera

Photographs

Corriere della Sera är en historisk italiensk tidning som grundades i Milano 1876. Publicerad av RCS MediaGroup är den den ledande italienska tidningen när det gäller cirkulation och läsekrets. Dess slogan är: "Idéfriheten".