Catherine Lefrancq

Photographs

Det var genom frivilligt arbete som jag upptäckte fotografi och insåg vilken kraft en bild kan ha för att öka medvetenheten om skyddet av den levande världen omkring oss. Mitt arbete fokuserar på bevarandet av naturen och den vilda världen, såväl som skönheten i landskapen som jag reser och de möten jag gör. Det är under ett av mina volontärarbete som jag fick möjligheten att upptäcka kraften i fotografi för att öka medvetenheten om natur- och djurlivsskydd. Mitt arbete fokuserar på natur- och djurlivsvård, såväl som på skönheten i landskapet och människorna jag möter.

Tävling - Presspublikationer - Utställningar - Bok

Frankrike, USA och Kanada