Arnaud Rivet

Photographs

Jag skapar fotoserier där vi ritar för att skapa en sammanhängande uppsättning fotografier. Jag är specialiserad på landskap, oavsett om det är natur, stads- eller industrilandskap. Jag försöker alltid ge en dubbel läsning, å ena sidan själva bilden och en kulturell aspekt som ger en annan dimension och framkallar en intim reflektion. Arnaud

Finalist av Influences / Edition La Martinière / ChasseurImages-tävlingen - 2016 vald på 59: e samtida konstmässan i Montrouge - 2014 3: e i A la manner de, Photo Response-tävlingen - 2009

RUM FÖR ETT MER på 59: e mässan för modern konst i Montrouge - 2014 http://www.salondemontrouge.com/207-arnaud-rivet.htm http://catalogue.drouot.com/ref-drouot/fiches-ventes- aux-encheres-drouot.jsp? id = 536153 & r = ARNAUD + RIVET http://fr.art chauffage / artiste / 594716 / arnaud-rivet / lots / pass PAYSAGE på World Stores-galleriet i Vevey - 2015